Zakres usług

Nieruchomości


Wszelkie projekty związane z nieruchomościami wymagają odpowiedniego zaangażowania i należytej staranności, tak aby wyeliminować związane z nimi zagrożenia. Bez względu na rodzaj planowanych działań ważna może się okazać fachowa pomoc adwokata.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, jak i bieżącym zarządzaniu nieruchomością.

Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z najmem nieruchomości i dzierżawą gruntów, a także dotyczących zniesienia współwłasności czy zasiedzenia nieruchomości. Prowadzimy sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości, w toku których sporządzamy odwołania i skargi do sądu administracyjnego.

Zapewniamy również pomoc w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w tym nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (zespoły pałacowo-parkowe).

Z uwagi na specyfikę postępowań zwrotowych kancelaria pomaga swoim klientom pozyskać niezbędne dla pozytywnego wyniku sprawy dokumenty archiwalne.

Zakres usług