Zakres usług

Prawo administracyjne


Prawo administracyjne jest szeroką dziedziną prawa obejmującą wiele problemów życia codziennego związanych z prawem budowlanym, meldunkiem czy uzyskaniem odpowiednich koncesji lub zezwoleń. Często wydana decyzja nie pozwala na realizację zamierzonego celu, w związku z czym powstaje konieczność obrony swoich praw.

W ramach tej dziedziny kancelaria reprezentuje klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria sporządza również odwołania od decyzji, skargi i skargi kasacyjne.

Zakres usług