Zakres usług

Umowy


Dobrze napisana umowa, która w jasny sposób precyzuje wzajemne obowiązki stron, pozwala uniknąć w przyszłości sporów sądowych.

Z tego powodu niezwykle ważne jest zawarcie w umowie rozwiązań, które zabezpieczą interesy naszych klientów oraz wyeliminowanie niejednoznacznych zapisów, które mogłyby stanowić problem w przyszłości.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie sporządzania umów jak i opiniowania ich projektów.
Pomagamy również w negocjowaniu warunków przyszłej umowy.

W przypadku problemów z wykonaniem zawartej już umowy pomagamy naszym klientom w ich rozwiązaniu polubownie lub na drodze postępowania sądowego.

Zakres usług