Zakres usług

Windykacja należności


Problemy z wyegzekwowaniem należnych wierzytelności mogą dotknąć każdego. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie szybkich działań, tak aby dłużnik nie zdążył wyzbyć się majątku z którego mogłaby nastąpić spłata długu.

Kancelaria udziela pomocy w skutecznym odzyskaniu należnej zapłaty wraz z odsetkami oraz poniesionymi przez klienta kosztami.

Najczęściej windykacja polega na przeprowadzeniu postępowania sądowego i skierowaniu sprawy do egzekucji.
W sprawach szczególnie trudnych gdy dłużnik ukrywa majątek lub celowo go zbywa podejmowane są również inne działania uwzględniające konkretną sytuację.

Kancelaria wspiera również osoby zadłużone w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań finansowych dopasowanych do ich aktualnej kondycji finansowej. Pomagamy w negocjowaniu warunków spłaty zadłużenia oraz zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zakres usług