Zakres usług

Rozwód i sprawy rodzinne


Sprawy rodzinne z uwagi na towarzyszące im emocje należą do niezwykle delikatnych. Mając to na uwadze dążymy do zapewnienia naszym klientom i ich najbliższym możliwie najwyższej ochrony prawnej przy jednoczesnej minimalizacji emocji związanych z toczącymi się postępowaniami.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną we wszystkich najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania przed sądem.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych dla rodziny rozwiązań dotyczących majątkowego ustroju małżeńskiego (intercyzy), istotnych spraw dziecka w przypadku sporu pomiędzy rodzicami oraz innych spraw opiekuńczych.

Zakres usług