Zakres usług

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Strony stosunku pracy nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę na temat wzajemnych praw i obowiązków, co może utrudniać im podejmowanie właściwych decyzji i obronę swoich interesów.

Rozumiemy specyfikę spraw związanych z prawem pracy, co pozwala nam na opracowanie dla naszych klientów skutecznych i konkretnych rozwiązań.

W ramach prawa pracy kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma przedsądowe i procesowe, a także reprezentuje pracodawców lub pracowników w sporach przed sądami pracy.

Kancelaria udziela również pomocy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych reprezentując ubezpieczonych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres usług