Zakres usług

Prawo karne


W sprawach karnych pierwsza relacja przedstawiona przed organami ścigania i przyjęta taktyka są zazwyczaj kluczowe dla dalszego postępowania. Znajomość przysługujących uprawnień pozwala na aktywny udział w postępowaniu i skuteczną obronę swoich interesów.

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach karnych w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika pokrzywdzonego. Zapewniamy pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej skazanym w możliwie najmniej dolegliwym dla nich i ich najbliższych wykonaniu zapadłego wyroku. Sporządzamy i popieramy przed sądem m.in. wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary czy udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Zakres usług